Bent u op zoek naar een gedreven en ervaren specialist op gebied van broedpreventie?

Kennis en ervaring in broedpreventie

Falco is gespecialiseerd in broedpreventie en het broedvrij houden van bouwterreinen, havens (toekomstige) bouwterreinen, bedrijventerreinen en bossen. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten vaak een rustig habitat. Tussen indrukwekkende industriegebieden liggen veelal grote braakliggende terreinen. Ook deze herbergen een grote variëteit aan broedvogels. Wij monitoren van tevoren welke soorten en hoeveelheden broedvogels we tegenkomen. Op deze manier krijgen wij een goed beeld van de vogels en vogelsoorten die op de terreinen van onze opdrachtgevers broeden. U komt ons tegen in Nederland en België.

Natuurbeheer in het buitengebied

 • Gespecialiseerd in broedpreventie
 • Ervaren in het broedvrij houden, fauna overlast en schadepreventie
 • De juiste vergunningen en ontheffingen (nesten en eieren van vogels zijn wettelijk beschermd)
 • Samenwerking met erkende (ecologische) adviesbureaus
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het (ecologische) advies
 • Onze aanpak is diervriendelijk, milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een afgesproken budget
 • Falco heeft brede ervaring in faunabeheer – referenties
 • Onze werkwijze is conform de Wet natuurbescherming
 • Wij zijn VCA-gecertificeerd

Broedvogelmonitoring Rotterdamse Haven

Rotterdam profileert zich als een ‘groene stad’ met een ‘groene haven’. In Nederland willen we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de natuur en het milieu. Dit geldt zeker voor het havengebied, waar een grote diversiteit is aan vissen, vogels en andere diersoorten. Om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, is het van belang te weten welke vogelsoorten aanwezig zijn. En hoe zij het gebied gebruiken. Bij Falco Natuurbeheer weten we precies wat er gebeurt in de Europoort, de Botlek en op de (tweede) Maasvlakte. Onze mensen weten waar ze op moeten letten tijdens het broedseizoen.

Broedvogel Monitoring Project

Wij volgen de gestandaardiseerde Broedvogel Monitoring Project (BMP)-methode van Sovon. Tijdens een eerste observatie slaan wij de belangrijkste gegevens op. Hierbij kunt u denken aan: vogelsoorten, gedrag en exacte gps-coördinaten van alle waarnemingen opgeslagen. Meeuwenkolonies vormen een aparte groep, aangezien deze, in grote aantallen voorkomen. Met name in de kustgebieden. Alleen al in de Rotterdamse haven broeden jaarlijks zo’n 30.000 meeuwen. Op basis van nauwkeurige schattingen van het aantal meeuwen, berekenen wij vooraf het aantal broedparen. Ook brengen we in kaart waar de vogelterritoria zich bevinden. De laatste tijd zien we een toename van een aantal bijzondere soorten, zoals Lepelaars, Zwartkopmeeuwen, Wielewalen en bruine Kiekendieven. Andere vogels die voorkomen zijn o.a. Dodaars, Dwergsterns, Oeverzwaluwen, Kluten en een variëteit aan zangvogels.

De voordelen van broedpreventie?

 • U hoeft geen tijd te besteden aan het aanvragen van vergunningen en ontheffingen
 • Uw geplande werkzaamheden worden niet vertraagd door broedende vogels
 • Een ‘groener’ imago van uw bedrijf
 • De kosten zijn vooraf bekend

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share