Bent u op zoek naar een gedreven en ervaren specialist op gebied van broedpreventie?

Kennis en ervaring in broedpreventie

Wij zijn gespecialiseerd in broedpreventie en het broedvrij houden van havens (toekomstige) bouwterreinen, bedrijventerreinen en bossen in Nederland en België. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten vaak een rustig habitat. Tussen indrukwekkende industriegebieden liggen vaak grote braakliggende terreinen. Ook deze herbergen een grote variëteit aan broedvogels. Om een goed beeld te krijgen welke vogels op de terreinen van onze opdrachtgevers broeden, monitoren wij van tevoren welke soorten en hoeveelheden broedvogels we tegenkomen.

Natuurbeheer in het buitengebied
 • Wij zijn ervaren in het broedvrij houden, fauna overlast en schadepreventie
 • Wij dragen zorg voor de juiste vergunningen en ontheffingen (nesten en eieren van vogels zijn wettelijk beschermd)
 • Wij werken nauw samen met erkende (ecologische) adviesbureaus
 • Wij voeren de werkzaamheden uit conform het (ecologische) advies
 • Wij werken diervriendelijk, milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord
 • Wij voeren de werkzaamheden uit tegen een afgesproken budget
 • Wij hebben brede ervaring in faunabeheer – referenties
 • Wij werken conform de Wet natuurbescherming
 • Wij zijn VCA-gecertificeerd
Broedvogelmonitoring Rotterdamse Haven

Rotterdam profileert zich als een ‘groene stad’ met een ‘groene haven’. In Nederland willen we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de natuur en het milieu. Dit geldt zeker voor het havengebied, waar een grote diversiteit is aan vissen, vogels en andere diersoorten. Om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, is het van belang te weten welke vogelsoorten aanwezig zijn en hoe zij het gebied gebruiken. Bij Falco Natuurbeheer weten we precies wat er gebeurt in de Europoort, de Botlek en op de (tweede) Maasvlakte en waar zij op moeten letten tijdens het broedseizoen.

Broedvogel Monitoring Project

Wij volgens de gestandaardiseerde Broedvogel Monitoring Project (BMP)-methode van Sovon. Tijdens een eerste observatie worden gegevens als: vogelsoorten, gedrag en exacte gps-coördinaten van alle waarnemingen opgeslagen. Meeuwenkolonies vormen een aparte groep, aangezien deze, met name in de kustgebieden, in grote getalen voorkomen (Alleen al in de Rotterdamse haven broeden jaarlijks zo’n 30.000 meeuwen). Op basis van nauwkeurige schattingen van het aantal meeuwen, berekenen wij vooraf het aantal broedparen. Ook brengen we in kaart waar de vogelterritoria zich bevinden. De laatste tijd zien we een toename van een aantal bijzondere soorten, zoals Lepelaars, Zwartkopmeeuwen, Wielewalen en bruine Kiekendieven. Andere vogels die voorkomen zijn o.a. Dodaars, Dwergsterns, Oeverzwaluwen, Kluten en een variëteit aan zangvogels.

Uw voordelen?

 • U hoeft geen tijd te besteden aan het aanvragen van vergunningen en ontheffingen
 • Uw geplande werkzaamheden worden niet vertraagd door broedende vogels
 • Een ‘groener’ imago van uw bedrijf
 • De kosten zijn vooraf bekend
Informatie aanvragen
Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn