Op basis van ervaring weten wij wat er allemaal komt kijken bij professionele broedpreventie.

Wetgeving broedpreventie

Alle Europese vogelsoorten, vallen onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.Voor veel soorten beperkt de wet- en regelgeving zich tot de periode dat ze broeden. Enkele vogelsoorten genieten vanwege hun kwetsbaarheid extra bescherming ten aanzien van broedpreventie. Zij gebruiken ieder jaar hetzelfde nest of kunnen zelf geen nest bouwen. Hierdoor is hun nest jaarrond beschermd. Gedurende het jaar vindt er door diverse instellingen onderzoek plaats m.b.t. ruimtelijke ontwikkelingen, verspreidingsmonitoring en evaluatie van beheer en inrichting. Falco zet zich op diervriendelijke wijze in om broedende vogels op uw terrein te voorkomen.

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming stelt kaders, waarbinnen broedpreventie mogelijk is. Dankzij onze diervriendelijke aanpak opereren wij binnen deze kaders. Vaak gebeurt dit in samenspraak met een (ecologisch)adviesbureau. Grondbroeders, zoals onder andere meeuwen, hebben natuurlijke vijanden, zoals de vos, de wolf en diverse soorten roofvogels. Wij maken gebruik van getrainde honden en roofvogels. Daarnaast zetten wij bij onze aanpak van broedpreventie de modernste middelen en technieken in.

Per situatie maken wij een plan van aanpak en kiezen wij de meest geschikte methoden.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share