Onze werkwijze wordt gekenmerkt door passie, betrokkenheid, ervaring en kennis van zaken.

Broedvogelmonitoring in het buitengebied

Falco is gespecialiseerd in broedvogelmonitoring. Wij vertellen u graag waarin wij ons onderscheiden in de markt. Ons team heeft jarenlange ervaring met het geven van advies, maar ook met de uitvoering van broedpreventie en broedvrij houden. Met name in het Rotterdamse havengebied, Zeeland en België.  In de loop der jaren hebben wij talloze opdrachtgevers geadviseerd over het broedvrij houden van hun bedrijventerreinen. Grote bouwbedrijven, opslagbedrijven en overslagbedrijven vragen ons regelmatig om ondersteuning. Vanzelfsprekend nemen wij na het adviestraject ook de broedpreventie en het broedvrij houden voor onze rekening. Dit jaar hebben wij de Europese aanbesteding broedvrij houden voor het Havenbedrijf Rotterdam gewonnen. Een kroon op ons werk.

Broedvogel monitoring Rotterdamse Haven

Rotterdam profileert zich als een ‘groene stad’ met een ‘groene haven’. In Nederland willen we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met de natuur en het milieu. Dit geldt zeker voor het havengebied, waar een grote diversiteit is aan vissen, vogels en andere diersoorten. Om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden, is het van belang te weten welke vogelsoorten aanwezig zijn en hoe zij het gebied gebruiken. Bij Falco Natuurbeheer weten we precies wat er gebeurt in de Europoort, de Botlek en op de (tweede) Maasvlakte en waar zij op moeten letten tijdens het broedseizoen.

Europese aanbesteding broedvrij houden

Wij volgens de gestandaardiseerde Broedvogel Monitoring Project (BMP)-methode van Sovon. Tijdens een eerste observatie worden gegevens als: vogelsoorten, gedrag en exacte gps-coördinaten van alle waarnemingen opgeslagen. Meeuwenkolonies vormen een aparte groep, aangezien deze, met name in de kustgebieden, in grote getalen voorkomen (Alleen al in de Rotterdamse haven broeden jaarlijks zo’n 30.000 meeuwen). Op basis van nauwkeurige schattingen van het aantal meeuwen, berekenen wij vooraf het aantal broedparen. Ook brengen we in kaart waar de vogelterritoria zich bevinden. De laatste tijd zien we een toename van een aantal bijzondere soorten, zoals Lepelaars, Zwartkopmeeuwen, Wielewalen en bruine Kiekendieven. Andere vogels die voorkomen zijn o.a. Dodaars, Dwergsterns, Oeverzwaluwen, Kluten en een variëteit aan zangvogels.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share