Zorg(t) er op diervriendelijke wijze voor, dat meeuwen zich niet op uw terrein nestelen.

Voorkom overlast door broedende meeuwen

Hebt u een meeuwenprobleem? Meeuwen, zoals de zilvermeeuw, de kleine mantelmeeuw, stormmeeuw en kokmeeuw broeden vaak op bouwgrond of op grinddaken. Ze verblijven graag bij gebouwen, bedrijventerreinen en bouwprojecten en nestelen zich graag tussen bouwmaterialen. De paarvorming en het bepalen van een geschikte broedplaats, vindt bij een aantal soorten al plaats vanaf februari. U zult dus vroeg moeten starten met het verjagen van vogels. Het broeden en het opvoeden van de jongen duurt gemiddeld tot en met juli. Als meeuwen eieren of jongen hebben, zijn ze agressief en kunnen ze mensen aanvallen en verwondingen toebrengen. Broedende meeuwen zorgen met hun ontlasting of met de inhoud van hun krop voor vervuiling van gebouwen, installaties en auto’s wat tot aanzienlijke schade kan leiden. Tijdens werkzaamheden kunnen hierdoor zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Oplossen meeuwenprobleem

Voorkom het nestelen van meeuwen. Het broeden van meeuwen kan alleen worden voorkomen door zeer intensieve verstoring. Deze verstoring, het broedvrij houden genoemd, moet bij voorkeur starten in februari en plaatsvinden tijdens de daglichturen. In gebieden met kunstmatig licht verzorgen wij dit 24 uur per dag. Voor de inzet van roofvogels of nestbeheer is een ontheffing vereist. Falco Natuurbeheer regelt dit voor u, volgens de geldende richtlijnen. Onze medewerkers staan 24/7 paraat om u te ontzorgen bij het verjagen van meeuwen. Wij handelen in lijn met de Flora- en Faunawet (sinds kort de Natuurbeschermingswet) en zijn bekend met de regels voor beschermde diersoorten.

Meeuwenoverlast bestrijden

Nestbeheer en het inzetten van roofvogels zijn twee effectieve manieren om meeuwenoverlast effectief te bestrijden. Wij zien vooral overlast bij compostverwerkingshallen, stortplaatsen en (vuilnis)overslagplaatsen. Meeuwen hinderen vaak op agressieve wijze de werkzaamheden van het personeel. Zeker als ze jongen hebben. Naast uw gebouwen kunnen ook uw machines beschadigd raken door uitwerpselen van meeuwen. De oplossing ligt binnen handbereik. Neem contact met ons op. Wij helpen u bij het verjagen van vogels.

preventie met laserlicht

Vogeloverlast kan worden voorkomen met laserlicht. De groene laserstraal is optimaal voor het  verjagen van vogels over grotere afstanden. Vogels zien de groene laserstraal als een fysiek object dat hen wil raken. Het enige alternatief om niet geraakt te worden is wegvliegen. Vooral in het donker is dit middel zeer effectief om vogels te verjagen.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share