Minimaliseer(t) schade, veroorzaakt door konijnen en de uitbraak van een mogelijke konijnenplaag.

Voorkom overlast door fokkende konijnen

Hebt u overlast door konijnen? Konijnen vangen of het bestrijden van konijnen is een pittige klus. Konijnen leven in grote groepen in een uitgebreid gangenstelsel. Per jaar kan een vrouwtje, met een minimaal interval van dertig dagen, drie tot zeven keer jongen werpen. Jonge konijnen kunnen zichzelf na 4 maanden voortplanten. Het moertje krijgt 3 tot 12 jongen per worp. Dit komt neer op 40 tot 50 jongen per jaar. Door de snelle voortplanting onstaat snel een konijnenplaag.

Bestrijding van konijnen

Als gediplomeerd valkenier zijn wij ervaren en bekwaam in het vangen van konijnen. Op veel plaatsen is het niet toegestaan of onwenselijk om met een geweer te jagen, dus wij doen dit met de inzet van roofvogels, fretten en vangkooien. Falco staat voor een diervriendelijke aanpak in de bestrijding van konijnen.

Schade door konijnen

Een konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel: grassen, kruiden, loten, knollen, bast en akkergewassen als graan en kool. Ze kunnen door hun vraatzucht veel schade aanrichten, zowel aan gewassen als aan kabels. Omdat ze uitstekende gravers zijn, brengen ze grote schade toe aan leiding tracés, dijken, sportvelden, golfterreinen en wegen. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor mens en dier (vee).

Periodieke controle konijnenbestand

Door de snelle voortplanting van konijnen en het feit dat de plaats van weggevangen konijnen snel weer worden ingenomen door andere konijnen uit de buurt, is het periodiek vangen van konijnen noodzakelijk om het bestand onder controle te houden. Wij adviseren preventieve maatregelen te nemen, om de konijnenoverlast ook op langere termijn binnen de perken te houden.

Voedsel voor konijnen

Een konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel: grassen, kruiden, loten, knollen, bast en akkergewassen als graan en kool. Ze kunnen door hun vraatzucht veel schade aanrichten, zowel aan gewassen als aan kabels. Omdat ze uitstekende gravers zijn, brengen ze grote schade toe aan leiding tracés, dijken, sportvelden, golfterreinen en wegen. Hierdoor kunnen evaarlijke situatie ontstaan voor mens en dier (vee).

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share