In onze professionele aanpak gaan wij verantwoord om met mens en dier.

Diervriendelijk natuurbeheer

Voorkom broedende vogels op uw terreinen. Falco Natuurbeheer heeft de nodige ervaring in vogelonderzoek. Onze vogelexperts besteden jaarlijks veel tijd aan het inventariseren van broedvogels in het veld. Bij vogelonderzoek moet u o.a. denken aan:

  • Broedvogelkartering volgens BMP- of BSP-methode
  • Koloniebroeders (bijvoorbeeld meeuwen en roeken)
  • Gierzwaluwonderzoek
  • Huismus onderzoek

Vogelpopulatie op uw bouwterrein? Meten = weten

Meeuwenkolonies maken onderdeel uit van een metapopulatie langs de gehele Noordzeekust. Mede daardoor houden wij in onze aanpak rekening met schommelingen in aantallen. Als klant ontvangt u jaarlijks een compleet overzicht van alle broedende vogels op uw terreinen. Door deze gegevens te vergelijken met voorgaande jaren, kunnen wij verbanden leggen tussen veranderingen in de vogelstand, maar ook met andere ontwikkelingen in de natuur. Tijdens de uitvoeringsfase houden wij ecologisch toezicht en sturen wij aannemers aan.

Nestbeheer en wetgeving op gebied van vogels

In bepaalde situaties kiezen wij voor nestbeheer. De eieren worden dan geprikt of vervangen door kunsteieren. Hierdoor worden er geen eieren meer uitgebroed. Door dit meerdere achtereenvolgende jaren te doen, zullen vogels zoals duiven en meeuwen uiteindelijk op zoek gaan naar een andere broedlocatie. Op de lange termijn is deze methode zeer succesvol. De wijze van nestbeheer beperkt het agressieve gedrag, omdat er geen jongen beschermd hoeven te worden. Hiervoor is wel een speciale ontheffing nodig, die wij voor u kunnen aanvragen.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share