Dankzij een goede voorbereiding garanderen wij maximaal resultaat in broedpreventie.

Resultaatgerichte broedpreventie

Falco Natuurbeheer staat garant voor resultaatgerichte broedpreventie. Broedpreventie en broedvrij houden zit ons in het bloed. Samen met een team van zo’n 15 personen kunnen wij onze projecten efficiënt en effectief uitvoeren. Wij kijken voortdurend kritisch naar de behaalde resultaten, waardoor we onszelf scherp houden en nieuwe uitdagingen zien. Hoewel we kunnen terugvallen op jarenlange ervaring zijn we pas tevreden als de klant dat is. Lees de ervaringen van klanten terug onder referenties.

Voorbereiding bij natuurbeheer

Ruim voor het broedseizoen inventariseren wij binnen welke projecten werkzaamheden gepland zijn in het broedseizoen van meeuwen, duiven of andere vogelsoorten. Samen met de projectleiders bekijken we de planning en de aard van de werkzaamheden en onderzoeken we of er alternatieve momenten van uitvoering zijn. Ook inventariseren we wat de exacte begrenzingen zijn en of er aanpassingen moeten worden gedaan om het terrein broedvrij te houden. Op basis van de verkregen informatie en onze expertise van de broedvogelstand, adviseren we onze opdrachtgevers over de startdatum en de intensiteit van het broedvrij houden. Gedurende het gehele broedseizoen bestuderen wij de aanwezigheid en het gedrag van de vogels zo nauwkeurig mogelijk. Hier stemmen we onze methodes en werkwijze op af.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share