Tevreden klanten zijn het belangrijkste doel van onze inspanningen.

Klanten over kwaliteit Falco Natuurbeheer

Klanten zijn de beste referenties voor onze dienstverlening. Lievere adviseurs, Boskalis, Staro Natuur en buitengebied en Vopak Fluor delen hun ervaring over Falco Natuurbeheer. Avonda Faunabeheer heeft haar opleiding bij Falco doorlopen. Uiteindelijk zijn er een aantal bedrijven die soortgelijke diensten aanbieden op gebied van vogelwering en het tegengaan van vogeloverlast. Een beetje concurrentie houd je scherp!

Nieuwe sluis Terneuzen | aannemerscombinatie Sassevaart

Soms moet de natuur een handje geholpen worden, om de mens verder te kunnen helpen. Zo ook bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Om de voortgang van de werkzaamheden niet te belemmeren, is het zaak dat er in het gebied rondom de bouw geen vogels gaan broeden. Sassevaart erkende de noodzaak van broedpreventie en via een aanbestedingsprocedure werd de opdracht gegund aan Falco Natuurbeheer. Lees het volledige artikel.

Lievense adviseurs | ingenieurs

“Wij hebben de afgelopen jaren zeer prettig met Falco en zijn collega’s samengewerkt, bij de uitvoering van onze ecologische begeleidingsprojecten. Falco is zeer deskundig en is door zijn proactieve houding en goede communicatieve vaardigheden een onmisbaar onderdeel van het team; in het veld en tijdens de planvorming.”

Boskalis

“De werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.”

Staro Natuur en buitengebied

“Wij hebben Falco leren kennen als een betrouwbaar en prettig persoon. Hij is prima in staat de opdracht op praktische wijze uit te voeren en heeft keer op keer het gewenste resultaat behaald. Zijn positieve houding en communicatieve vaardigheden hebben er toe bijgedragen, dat hij in het veld een goede ambassadeur voor ons is.

Vopak Fluor

“Wanneer ik in een volgend project wederom met de problematiek van beschermde vogels te maken krijg, zal ik Falco zeker benaderen voor zijn diensten.”

Falco in het nieuws

Meeuwen verjagen op het Scheldekwartier?

Jachthonden houden het bouwterrein bij Hoogmade vrij van broedende vogels

 

Informatie aanvragen

 

LinkedIn
LinkedIn
Share