Zorg(t) er op diervriendelijke wijze voor, dat meeuwen zich niet op uw terrein nestelen.

Voorkom overlast door broedende meeuwen

Nederlandse meeuwen, zoals de zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, stormmeeuw en kokmeeuw broeden vaak op de grond of op grinddaken. De paarvorming en het bepalen van een geschikte broedplaats, vindt bij een aantal soorten al plaats vanaf medio februari. Het broeden en het opvoeden van de jongen duurt gemiddeld tot en met juli.

Als meeuwen eieren of jongen hebben, zijn ze agressief en kunnen ze mensen aanvallen en verwondingen toebrengen. Ze zorgen met hun ontlasting of met de inhoud van hun krop voor vervuiling van gebouwen, installaties en auto’s wat tot een aanzienlijke schade kan leiden. Tijdens werkzaamheden kunnen hier zelfs gevaarlijke situaties ontstaan.

Het nestelen van meeuwen kan alleen worden voorkomen door zeer intensieve verstoring. Deze verstoring, het broedvrij houden, moet bij voorkeur starten in februari en plaatsvinden tijdens de daglichturen. In gebieden met kunstmatig licht gebeurt het zelfs 24 uur per dag.

Wetgeving broedpreventie

De Wet natuurbescherming stelt kaders, waarbinnen broedpreventie mogelijk is. Dankzij onze diervriendelijke aanpak opereren wij binnen deze kaders. Vaak gebeurt dit in samenspraak met een (ecologisch)adviesbureau.

Grondbroeders, zoals onder andere meeuwen, hebben natuurlijke vijanden, zoals de vos, de wolf en diverse soorten roofvogels. Wij maken gebruik van deze natuurlijke vijanden, door de inzet van getrainde honden en roofvogels. Daarnaast maken wij gebruik van de modernste middelen en technieken. Per situatie maken wij een plan van aanpak en kiezen wij voor de meest geschikte middelen.

Inzet van getrainde honden

Wij maken gebruik van speciaal getrainde honden, met name pointers en setters. Door hun aanwezigheid veroorzaken zij een dusdanige onrust, dat de vogels uiteindelijk zullen kiezen voor een nestplaats elders.

Gebruik van roofvogels

Een roofvogel is de grootste natuurlijke vijand van vogels. Door een roofvogel op een stok te plaatsen, worden andere vogels afgeschrikt. Vooral op onoverzichtelijke plaatsen is dit een goede ondersteunende en effectieve maatregel.

Vliegers

Het in de lucht houden van vliegers, in de vorm van een roofvogel, ondersteunt bij het verstoren, maar is als zelfstandig middel onvoldoende effectief.

Laserlicht

Vogeloverlast kan worden voorkomen met laserlicht. De groene laserstraal is optimaal voor verjaging over een grotere afstand. Vogels zien de groene laserstraal als een fysiek object dat hen wil raken. Het enige alternatief om niet geraakt te worden is wegvliegen. Vooral in het donker is dit een zeer effectief middel.

Nestbeheer

In bepaalde situaties kiezen wij voor nestbeheer. De eieren worden dan geprikt of vervangen door kunsteieren. Hierdoor worden er geen eieren meer uitgebroed. Door dit meerdere jaren te doen, zullen meeuwen uiteindelijk op zoek gaan naar een andere broedlocatie. Op de lange termijn is deze methode zeer succesvol. De wijze van nestbeheer beperkt het agressieve gedrag, omdat er geen jongen zijn die beschermd moeten worden.

Neem direct contact op