KONIJNEN OVERLAST

Het konijn leeft in grote groepen in een uitgebreid gangenstelsel. Per jaar kan een vrouwtje met een minimale interval van dertig dagen drie tot zeven worpen krijgen. Konijnen kunnen zichzelf voortplanten naar 4 maanden. Het moertje krijgt 3 tot 12 jongen per worp. Dit komt neer op 40 tot 50 jongen per jaar.

Het konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel: grassen, kruiden, loten, knollen, bast en akkergewassen als graan en kool.

Konijnen kunnen veel schade aanrichten door hun vraatzucht, zowel aan gewassen als kabels. Omdat ze uitstekende gravers zijn brengen ze grote schade toe aan leiding trac├ęs, dijken, sportvelden, golfterreinen en wegen. Hierdoor kunnen voor mens en dier (vee) gevaarlijke situatie ontstaan.

Als gediplomeerde valkeniers zijn wij zeer bekwaam om met een roofvogel, fretten en vangkooien de konijnen te vangen. (Op veel plaatsen is het niet toegestaan of onwenselijk om met een geweer te jagen)

Door de snelle voortplanting van konijnen en het feit dat de plaats van weggevangen konijnen snel weer worden ingenomen door konijnen die in de buurt leven, is het periodiek vangen van de konijnen noodzakelijk om de aantallen onder controle te houden.

Wij adviseren ook over preventieve maatregelen teneinde de konijnenoverlast ook op langere termijn binnen de perken te houden.

Neem direct contact op