Minimaliseer(t) schade, veroorzaakt door konijnen en de uitbraak van een mogelijke konijnenplaag.

Voorkom overlast door fokkende konijnen

Konijnen leven in grote groepen in een uitgebreid gangenstelsel. Per jaar kan een vrouwtje, met een minimale interval van dertig dagen, drie tot zeven keer jongen werpen. Jonge konijnen kunnen zichzelf na 4 maanden voortplanten. Het moertje krijgt 3 tot 12 jongen per worp. Dit komt neer op 40 tot 50 jongen per jaar.

Voedsel voor konijnen

Een konijn leeft van een grote variatie aan plantaardig voedsel: grassen, kruiden, loten, knollen, bast en akkergewassen als graan en kool. Ze kunnen door hun vraatzucht veel schade aanrichten, zowel aan gewassen als aan kabels. Omdat ze uitstekende gravers zijn, brengen ze grote schade toe aan leiding trac├ęs, dijken, sportvelden, golfterreinen en wegen. Hierdoor kunnen evaarlijke situatie ontstaan voor mens en dier (vee).

Bestrijding van konijnen

Als gediplomeerde valkeniers zijn wij zeer bekwaam om konijnen te vangen. Op veel plaatsen is het niet toegestaan of onwenselijk om met een geweer te jagen, dus wij doen dit met roofvogels, fretten en vangkooien.

Periodieke controle konijnenbestand

Door de snelle voortplanting van konijnen en het feit dat de plaats van weggevangen konijnen snel weer worden ingenomen door andere konijnen uit de buurt, is het periodiek vangen van de konijnen noodzakelijk om de aantallen onder controle te houden. Wij adviseren daarnaast preventieve maatregelen te nemen, om de konijnenoverlast ook op langere termijn binnen de perken te houden.

Neem direct contact op