Vogelwering, preventie en professionele bestrijding van vogels. Het team van Falco Natuurbeheer doet wat ze beloven!

Engelse jachthonden maken zich nuttig op de Zeeuwse vlakte

Soms moet de natuur een handje geholpen worden, om de mens verder te kunnen helpen. Zo ook bij de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Om de voortgang van de werkzaamheden niet te belemmeren, is het zaak dat er in het gebied rondom de bouw geen vogels gaan broeden. Om deze beschermde diersoort op andere gedachten te brengen, is er door aannemerscombinatie Sassevaart gekozen voor een diervriendelijke methode: de vogels worden verjaagd door middel van speciaal getrainde jachthonden. We spreken met Falco Schoemaker, eigenaar van Falco Natuurbeheer en gespecialiseerd in het broedvrij houden van gebieden.

English Pointers and Setters at your service!

“Om gebieden broedvrij te houden op een natuurlijke en diervriendelijke manier, maken wij doorgaans gebruik van Engelse jachthonden, Pointers en Setters en getrainde roofvogels, zoals valken. Dit zijn natuurlijke vijanden van de vogels die we graag naar elders zien vertrekken. In het geval van de Nieuwe Sluis Terneuzen brengen we alleen de honden tot inzet, zes stuks om precies te zijn”, opent Schoemaker het gesprek. “De Engelse Pointers en Setters behoren tot de zogenaamde ‘staande jachthonden’ en worden al generaties lang gefokt om vogels op te sporen, aan te duiden, op en weg te jagen. Vroeger werden deze honden al gebruikt voor de valkenjacht, wij maken vandaag de dag nog steeds gebruik van deze unieke, instinctmatig aanwezige eigenschap van de honden.”

De noodzaak van het broedvrij houden

“Ik ken het gebied rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen erg goed. In de wetenschap dat half februari de vogels terugkomen uit het zuiden, om hier te gaan broeden, juist in dit gebied, heb ik bij Sassevaart aan de bel getrokken. Wanneer een vogel twee dagen rust vindt na terugkomst, dan begint deze met broeden. Het is dus zaak om vanaf dag één de gevleugelde vrienden naar elders te verjagen. Sassevaart erkende de noodzaak en via een aanbestedingsprocedure werd ons de opdracht gegund. Van half februari tot en met eind juli zul je onze honden dan ook aantreffen in het veld.”

Vogels hebben een aangeboren angst voor wolven en roofvogels. “Aangezien de hond familie is van de wolf, wordt hij door de vogels gezien als natuurlijke vijand. Er treedt dan ook nooit gewenning op bij de vogels, zoals wel het geval is bij de inzet van gaskanonnen en laserapparatuur. Ik heb een team van mensen om me heen die allemaal valkenier en hondenliefhebber zijn. Samen patrouilleren we in het gebied rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen”, aldus Schoemaker.

Het mes snijdt aan twee kanten

“De vogels worden zonder ze te doden of te verwonden verjaagd naar andere gebieden. Daarmee dienen we de voortgang van de bouwwerkzaamheden en tevens zorgen we daarmee voor het ongestuurd kunnen broeden op een andere plaats. Mens en dier winnen allebei dus”, schetst Schoemaker. “Sassevaart is zelfs zo ver gegaan dat men een speciaal broedgebied heeft ingericht voor de vogels, niet te ver weg van de Nieuwe Sluis Terneuzen en volledig veilig afgezet, zodat er ongestoord gebroed kan worden.”

Tot slot vragen we Falco Schoemaker of het toeval is dat hij met zo’n voornaam uitgerekend valkenier is geworden. “Blijkbaar moest het zo zijn”, zegt hij lachend. “Falco is immers Latijn voor ‘valk’. Daarbij ben ik ook nog eens geboren in het Chinese jaar van de hond. Ik kan me geen ander beroep voorstellen.”

LinkedIn
LinkedIn
Share