Wij kiezen de juiste strategie voor professionele broedpreventie of broedvrij houden.

Strategie voor broedvrij houden

Falco kiest de juiste strategie voor broedvrij houden, vogels verjagen en broedende vogels weren. Wij leven als organisatie voor, maar ook van broedpreventie en vogels verjagen. Afhankelijk van het karakter van een terrein en de voorkomende vogelsoorten, bepalen wij vooraf welke strategie we gaan toepassen. Op basis van jarenlange ervaring weten wij heel goed wat er allemaal komt kijken bij het broedvrij houden van bedrijventerreinen en bouwterreinen. We beheersen diverse methoden, die we vaak gecombineerd inzetten. Zo voorkomen we dat vogeloverlast door meeuwen en duiven wennen aan onze aanpak. Ook het moment van starten is een belangrijke factor.

Planning en organisatie

Bij de planning en organisatie van broedpreventie op terreinen is het belangrijk om vooraf de juiste keuzes te maken. De bevindingen komen samen in een ‘plan van aanpak broedvrij houden‘, dat tevens dient als ecologisch werkprotocol. In onze aanpak van broedvrij houden speelt ecologie een belangrijke rol. Op basis van de vogelactiviteit bepalen we de inzet van middelen en de intensiteit waarmee we deze inzetten. Falco Natuurbeheer registreert de bevindingen en communiceert hierover voortdurend met zijn team. Tijdens bouwvergaderingen adviseren wij onze opdrachtgevers over de beste werkvolgorde en locaties van depots. Wij begrijpen het belang van broedende vogels weren en stellen alles in het werk om succesvol vogels van uw terrein weg te houden.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share