Ons specialisme is het broedvrij houden van havens, bouw- en bedrijventerreinen

Broedvrij houden

Wij zijn gespecialiseerd in broedpreventie en het broedvrij houden van havens (toekomstige) bouwterreinen, bedrijventerreinen en bossen in Nederland en België. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten vaak een rustig habitat. Tussen indrukwekkende industriegebieden liggen vaak grote braakliggende terreinen. Ook deze herbergen een grote variëteit aan broedvogels. Om een goed beeld te krijgen welke vogels op de terreinen van onze opdrachtgevers broeden, monitoren wij van tevoren welke soorten en hoeveelheden broedvogels we tegenkomen.

De natuurwetgeving in Nederland staat niet toe dat broedende vogels verstoord mogen worden. U mag wel maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels gaan broeden. Dit noemen we broedvrij houden. Hierbij kunt u o.a. denken aan:

  • Het ongeschikt maken van uw terrein, zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen en struiken.
  • Het beperken van de toegang van een terrein, door bijvoorbeeld netten te plaatsen.
  • Het verstoren van vogels door middel van menselijke aanwezigheid met honden, licht en geluid.
Informatie aanvragen