Ons specialisme is het broedvrij houden van havens, bouw- en bedrijventerreinen in Nederland en België.

Broedvrij houden

Falco houdt uw bedrijventerrein vrij van vogels. Wij zijn gespecialiseerd in broedpreventie en het broedvrij houden van havens (toekomstige) bouwterreinen, bedrijventerreinen en bossen in Nederland en België. Op deze terreinen vinden veel vogelsoorten snel een rustig habitat. Tussen indrukwekkende industriegebieden liggen vaak grote braakliggende terreinen. Ook deze herbergen een grote variëteit aan broedvogels. Om een goed beeld te krijgen welke vogels op de terreinen van onze opdrachtgevers broeden, monitoren wij van tevoren welke soorten en hoeveelheden broedvogels we tegenkomen. Op basis van deze informatie verzorgen wij preventie met honden en preventie met roofvogels.

Natuurwetgeving

De natuurwetgeving in Nederland staat niet toe dat broedende vogels verstoord mogen worden. U mag wel maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels gaan broeden. Dit noemen we broedvrij houden. Preventie met honden en preventie met roofvogels is effectief om vogels te verjagen. Om te voorkomen dat vogels terugkeren, verzorgen wij nog een aantal extra preventieve maatregelen. Hierbij kunt u denken aan:

  • Ongeschikt maken van uw terrein, zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen en struiken.
  • Beperken van de toegang van een terrein, door bijvoorbeeld netten te plaatsen.
  • Verstoren van vogels door middel van menselijke aanwezigheid
  • Vogels verjagen met honden, licht en geluid.
  • Vogels wegjagen met roofvogels

Het tegengaan van broedende vogels is ons specialisme. Door de inzet van getrainde jachthonden en roofvogels houden wij uw bedrijventerrein vrij van vogels. Oftewel: met Falco Natuurbeheer bent u gegarandeerd vogelvrij.

 

Informatie aanvragen
LinkedIn
LinkedIn
Share